กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำอาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559

วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 (5-105)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา