วิ่ง 100 ปี ครูวค.สงขลา

ปิดรับสมัครออนไลน์

สามารถสมัครได้ต้วยตนเอง

ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฏาคม 2562

เวลา 08.30-16.00 น.คะ

เส้นทางการวิ่ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
educate@skru.ac.th 074-260266