นักศึกษา บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์

- 30/12/2564 พนักงานบริการคณะครุศาตร์ ร่วมพัฒนาสระน้ำหน้าอาคาร 68
- 30/12/2564 วางแผนและจัดทำรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู
- 30/12/2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 30/12/2564 พนักงานบริการร่วมทำความสะอาด ระเบียงชั้น 3 อาคาร 68
- 30/12/2564 การประชุมพนักงานบริการคณะครุศษสตร์
- 30/12/2564 การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ 38 แห่ง เรื่องการผลิตครู
- 30/12/2564 แนวปฏิบัติคณะครุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 19
- 30/12/2564 การประชุมโครงการพระราโชบายกิจกรรมเรื่องระบบการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- 30/12/2564 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานคณบดีฯ
- 30/12/2564 กิจกรรมการแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์
- 30/12/2564 พนักงานบริการพัฒนาบริเวณรอบๆ อาคาร 68
- 30/12/2564 การเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ครั้งที่5/2564
- 30/12/2564 การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ฯ
- 30/12/2564 พนักงานบริการร่วมทำความสะอาดอาคาร 68 ระเบียงชั้น 2
- 30/12/2564 การประชุมวางแผนและออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนังชั้น 4 5 และ6
ข้อมูลทั้งหมดมี 78 รายการ , มีทั้งหมด 6 หน้า : 123456 ถัดไป >>