ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  
 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกาศ   กำหนดการอบรมครู และผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

อบรมครู รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2556    ดำเนินการอบรมแล้ว

อบรมครู รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2556    ดำเนินการอบรมแล้ว

อบรมครู รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 21 มกราคม 2557   ดำเนินการอบรมแล้ว

อบรมครู รุ่นที่ 4 วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2557   ดำเนินการอบรมแล้ว

อบรมครู รุ่นที่ 5 วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2557    ลงทะเบียนเต็มแล้ว

อบรมครู รุ่นที่ 6 วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2557   ลงทะเบียนเต็มแล้ว

อบรมครู รุ่นที่ 7 วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2557   ลงทะเบียนเต็มแล้ว

ข่าวดี ! เปิดอบรมเพิ่มเติมแล้วค่ะ

อบรมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ รุ่นที่ 1 / 57 วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2557 ด่วน!

เปิดรับโอนค่าลงทะเบียนแล้ว วันนี้ ( รับจำนวน 45 คน รุ่นเดียวเท่านั้น )

รายละเอียดตารางการอบรม คลิก!!!

ผู้สนใจโปรดปฏิบัติดังนี้

            1. สมัคร ( แจ้งความประสงค์ผ่านเขตพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน)

            2.เขตพื้นที่ต้นสังกัดส่งรายชื่อให้หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์มรภ.สงขลา ตรวจสอบรายชื่อผู้รอรับการพัฒนาที่เว็บคณะครุศาสตร์

            4. โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน : ผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนากรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนกาญจนวนิช 366 – 1 – 49940 – 1 จำนวน 4000 บาท(เฉพาะการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

            5. Fax. เอกสารการโอนเงินมายัง074-336-976 ใบแบบฟอร์มการส่ง Fax.

            6. ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินลงทะเบียน

            7. วันอบรมนำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ณ จุดลงทะเบียน

            8. เกณฑ์ในการจัดกลุ่มพัฒนา กลุ่มละไม่เกิน 45 คน

**หมายเหตุ ผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วถือเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หน่วยพัฒนาคณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าพัฒนาไม่ว่ากรณีใดๆ**

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

            074-336976      ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            089-733-4592   อาจารย์วรรณี กองพิธี

            087-570-8051   คุณฐิติกานต์ นิราศห้อง (แอน)

            087-277-1690   คุณอังสุลิน อ้นทอง (เจน)